هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت

7th International Conference on Industrial Engineering, Productivity and Quality

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت