نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت، دی ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت

The 9th International Conference on Industrial Engineering, Productivity and Quality

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت