دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت

The 10th International Conference on Industrial Engineering, Productivity and Quality

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت