ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت، آذر ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت

Sixth International Conference on Industrial Engineering, Productivity and Quality

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت