پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت، تیر ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت

Fifth International Conference on Industrial Engineering, Productivity and Quality

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت