یازدهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم انسانی و مهندسی، دی ماه ۱۴۰۲

یازدهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم انسانی و مهندسی

The 11th National Conference on New Ideas in Human Sciences and Engineering

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم انسانی و مهندسی

یازدهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم انسانی و مهندسی در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری گیلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم انسانی و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم انسانی و مهندسی