چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی، بهمن ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

Fourth National Conference on New Ideas in Engineering and Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی