سومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی، مرداد ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

Third National Conference on New Ideas in Engineering and Engineering

پوستر سومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

سومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی