اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی، خرداد ماه 97

اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

The First National Conference on New Ideas in Engineering and Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ توسط دبیرخانه کنفرانس (سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان ) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی