اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی، خرداد ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

The First National Conference on New Ideas in Engineering and Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه كنفرانس (سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان ) در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی