نهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی، بهمن ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

The 9th National Conference of New Ideas in Technology and Engineering

پوستر نهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

نهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری گیلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی