ششمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی، بهمن ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

Sixth National Conference on New Ideas in Engineering

پوستر ششمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

ششمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی