هفتمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی، خرداد ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

7th National Conference on New Ideas in Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

هفتمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی