دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی، بهمن ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

The Second National Conference on New Ideas in Engineering and Engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه كنفرانس (سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان ) در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی