هشتمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی، تیر ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

8th National Conference on New Ideas in Engineering

پوستر هشتمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

هشتمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۱ توسط ، در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی