دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، شهریور ماه ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

10th International Conference on Management Research and Humanities in Iran

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران