نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، اسفند ماه ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

9th International Conference on Management Research and Humanities in Iran

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر و با مشارکت مجامع علمی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران