پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، شهریور ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

5th International Conference on Management Research and Humanities in Iran

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران