هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، اسفند ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

7th International Conference on Management and Humanities Research in Iran

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران