هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تیر ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

8th International Conference on Management Research and Humanities in Iran

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران