سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک، اسفند ماه ۱۳۹۷

سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک

Thirteenth Annual Conference on Electronic Learning and Tutoring

پوستر سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک

سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک