هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ایران، اسفند ماه 92

هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ایران

پوستر هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ایران

هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ایران در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات در شهر تهران برگزار گردید.


هشتمین کنفرانس ملّی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی در اسفندماه سال 1392 در پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران با همکاری انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) برگزار خواهد شد. این کنفرانس تلاش می‌کند با همکاری همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اندیشمندان و پژوهشگران کشور محیطی را برای عرضه آخرین پیشرفت‌های پژوهشی و فنّاورانه در زمینه یادگیری الکترونیکی فراهم کند. کنفرانس در سطح بین‌المللی برگزار شده و دربرگیرنده همه وجوه مرتبط با «یادگیری الکترونیکی» در حوزه‌های مختلف «فنّاورانه و مهندسی» و «پداگوژی و علوم تربیتی» است و از مقاله‌های اصیل پژوهشی که دربردارنده یافته‌های جدید در ابعاد گوناگون یادگیری و آموزش الکترونیکی است استقبال می‌کند.


اهداف کنفرانس:

- ایجاد محیطی برای عرضه یافته‌های پژوهشی متخصصان در حوزه یادگیری الکترونیکی
- پدید آوردن محیطی برای تعامل میان صاحب‌نظران و تضارب‌آرای پژوهشگران
- ارتقای سطح دانش، بینش و فرهنگ علمی در حوزه یادگیری الکترونیکی
- شناسایی مسائل پژوهشی و ایجاد محیطی هم‌افزا برای حل آنها
- ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی نظام یادگیری الکترونیکی در سطح ملّی

محورهای همایش:

- وجوه مهندسی و فنّاورانه در یادگیری الکترونیکی
-  یادگیری‌، یاددهی، طراحی، روش‌شناسی و هنر تعلیم
- جنبه‌های راهبردی، مدیریت و سازمان‌دهی یادگیری الکترونیکی
- تضمین کیفیت، ارزشیابی، ارزیابی و اعتبارسنجی در یادگیری الکترونیکی
- جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام یادگیری الکترونیکی
- کاربردها و موردپژوهی‌ها در نظام یادگیری الکترونیکی

رئیس کنفرانس: دکتر سیدامید فاطمی
دبیر علمی: دکتر غلامعلی منتظر
دبیر اجرایی: مهندس سید علی‌اصغر رهنمافرد