چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی، آذر ماه ۱۳۸۸

چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی

International Conference on E-learning

چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ايران - مركز آموزش الكترونيكي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی