دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک، آذر ماه ۱۳۸۶

دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک

02nd International Conference on E-learning

دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۶ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان، در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک