نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران، اسفند ماه 93

نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران

The 9th Annual Iranian Conference on e-Learning

پوستر نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران

نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه خوارزمی - انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-نظریات و تجارب یادگیری / یاددهی در طراحی و تالیف محتوا ودرس افزار الکترونیکی

-نظریات و تجارب  یادگیری/ یاددهی در ارزشیابی یادگیرنده

-مدلسازی کاربر برای محیط‌های یادگیری الکترونیکی

-سکوها و ابزارهای نرم افزاری  در طراحی و تالیف محتوا و درس افزار الکترونیکی

-هوش مصنوعی و رایانش نرم  در طراحی و تالیف محتوا و درس افزار الکترونیکی

-طراحی واسط های هوشمند برای محیط‌های یادگیری الکترونیکی

-شبکه های یادگیری اجتماعی و ابزارهای راهنما

-راهبردها و راهکارهای استقرار و پیاده سازی محیط های یادگیری  الکترونیکی