نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۳

نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران

The 9th Annual Iranian Conference on e-Learning

پوستر نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران

نهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه خوارزمی،انجمن یادگیری الکترونیکی ایراندانشگاه خوارزمي - انجمن يادگيري الكترونيكي ايران (يادا) در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.