سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران، خرداد ماه ۱۴۰۱

سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران

13th Iranian Ceramic Congress Third International Conference on Iranian Ceramics

پوستر سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران

سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،انجمن سرامیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران