هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

هشتمین کنگره سرامیک ایران

08th Iranian Ceramic Congress

هشتمین کنگره سرامیک ایران در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،انجمن سرامیک ایرانانجمن سراميك ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره سرامیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره سرامیک ایران