نهمین کنگره سرامیک ایران

نهمین کنگره سرامیک ایران

09th Iranian Ceramic Congress

نهمین کنگره سرامیک ایران در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ توسط انجمن سرامیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره سرامیک ایران