نهمین کنگره سرامیک ایران، شهریور ماه ۱۳۹۲

نهمین کنگره سرامیک ایران

09th Iranian Ceramic Congress

پوستر نهمین کنگره سرامیک ایران

نهمین کنگره سرامیک ایران در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ توسط ،انجمن سرامیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنگره سرامیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره سرامیک ایران