دوازدهمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دوازدهمین کنگره سرامیک ایران

12th Iranian Ceramic Congress

پوستر دوازدهمین کنگره سرامیک ایران

دوازدهمین کنگره سرامیک ایران در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،انجمن سرامیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره سرامیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنگره سرامیک ایران