چهارمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۱

چهارمین کنگره سرامیک ایران

4th Iranian Ceramic Congress

پوستر چهارمین کنگره سرامیک ایران

چهارمین کنگره سرامیک ایران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۱ توسط ،انجمن سرامیک ایران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره سرامیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره سرامیک ایران