یازدهمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

یازدهمین کنگره سرامیک ایران

11th Iranian Ceramic Congress

پوستر یازدهمین کنگره سرامیک ایران

یازدهمین کنگره سرامیک ایران در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،انجمن سرامیک ایران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنگره سرامیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنگره سرامیک ایران