ششمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

ششمین کنگره سرامیک ایران

6th Iranian Ceramic Congress

پوستر ششمین کنگره سرامیک ایران

ششمین کنگره سرامیک ایران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط پژوهشگاه مواد و انرژی،انجمن سرامیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره سرامیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره سرامیک ایران