هفتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

هفتمین کنگره سرامیک ایران

7th Iranian Ceramic Congress

پوستر هفتمین کنگره سرامیک ایران

هفتمین کنگره سرامیک ایران در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط ،انجمن سرامیک ایران در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره سرامیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره سرامیک ایران