دومین کنگره سرامیک ایران، آبان ماه ۱۳۷۴

دومین کنگره سرامیک ایران

2nd Iranian Ceramic Congress

پوستر دومین کنگره سرامیک ایران

دومین کنگره سرامیک ایران در تاریخ ۲ آبان ۱۳۷۴ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن سرامیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره سرامیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره سرامیک ایران