پنجمین کنگره سرامیک ایران، آذر ماه ۱۳۸۳

پنجمین کنگره سرامیک ایران

05th Iranian Ceramic Congress

پوستر پنجمین کنگره سرامیک ایران

پنجمین کنگره سرامیک ایران در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۳ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن سرامیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره سرامیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره سرامیک ایران