چهل و دومین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین، اسفند ماه ۱۴۰۲

چهل و دومین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین

The 42st National Geosciences Congress

پوستر چهل و دومین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین

چهل و دومین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۲ توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهل و دومین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهل و دومین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین