بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، بهمن ماه ۱۳۸۵

بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

25th Symposium of Geosciences

بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۵ توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین