بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین، اسفند ماه ۱۳۸۴

بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

24th Symposium of Geosciences

بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۸۴ توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین