بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، بهمن ماه ۱۳۸۶

بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

26th Symposium of Geosciences

بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۶ توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین