سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین با رویکردی بر گوهرها، بهمن ماه ۱۳۹۲

سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین با رویکردی بر گوهرها

32nd National and 1st International Geosciences Congress by Approach Gemstones

سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین با رویکردی بر گوهرها در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، در شهر تهران برگزار گردید.