چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین، اسفند ماه ۱۴۰۱

چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین

The 41th National Geosciences Congress

پوستر چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین

چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۱ توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،پژوهشکده علوم زمین در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین