چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین، اسفند ماه ۱۴۰۰

چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین

The 40th National Geosciences Congress

پوستر چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین

چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۰ توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،پژوهشکده علوم زمین در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین