سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین، اسفند ماه ۱۳۹۹

سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین

39th National Congress and 4th International Congress of Earth Sciences

پوستر سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین

سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۹ توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،پژوهشکده علوم زمین مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین