سی امین گردهمایی علوم زمین، اسفند ماه ۱۳۹۰

سی امین گردهمایی علوم زمین

30th Symposium of Geosciences

سی امین گردهمایی علوم زمین در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۰ توسط ،سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سی امین گردهمایی علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سی امین گردهمایی علوم زمین