سی و یکمین همایش علوم زمین، آذر ماه ۱۳۹۱

سی و یکمین همایش علوم زمین

31st Symposium of Geosciences

سی و یکمین همایش علوم زمین در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۱ توسط ،سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سی و یکمین همایش علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سی و یکمین همایش علوم زمین