سی و یکمین همایش علوم زمین

سی و یکمین همایش علوم زمین

31st Symposium of Geosciences

سی و یکمین همایش علوم زمین در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۱ تا ۱۲ آذر ۱۳۹۱ توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سی و یکمین همایش علوم زمین