دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، شهریور ماه ۱۴۰۲

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The 10th International Conference on Management, Economics and Accounting

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری