دومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مدیریت اقتصاد و حسابداری، بهمن ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مدیریت اقتصاد و حسابداری

Second International Conference on Recent Innovations in Economics and Accounting Management

پوستر دومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مدیریت اقتصاد و حسابداری

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مدیریت اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مدیریت اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مدیریت اقتصاد و حسابداری