ششمین کنفرانس بین المللی تحولات مدیریت، اقتصاد و حسابداری، آبان ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی تحولات مدیریت، اقتصاد و حسابداری

Sixth International Conference on Management, Economics and Accounting

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی تحولات مدیریت، اقتصاد و حسابداری

ششمین کنفرانس بین المللی تحولات مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی تحولات مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی تحولات مدیریت، اقتصاد و حسابداری