پنجمین کنفرانس بین المللی تحولات مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تیر ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی تحولات مدیریت، اقتصاد و حسابداری

Fifth International Conference on New Research in Management, Economics and Accounting

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی تحولات مدیریت، اقتصاد و حسابداری

پنجمین کنفرانس بین المللی تحولات مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی تحولات مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی تحولات مدیریت، اقتصاد و حسابداری