هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، بهمن ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

Heftamin conference between the mullahs, directorate, economics and administration

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری