کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری، اسفند ماه ۱۳۹۷

کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری

National Congress on Fundamental Research in Economics and Accounting

پوستر کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری

کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی اوج آبیک،دانشگاه غيرانتفاعي اوج در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری